بازگشت

کارشناس حسابداری پیمان ها

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی
کارشناس

مسئولیت‌ها

تسلط به نرم افزار راهکاران ، تجربه در زمینه حسابداری پیمان ها

الزامات

 

اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است