بازگشت

کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی
کارشناس

الزامات

  •  روابط عمومی بالا و داشتن روحیه کار تیمی
  •  توانایی انجام ماموریت‌های کاری
  • توانایی مستندسازی و ثبت دانش
  •  توانایی پشتیبانی از بانک اطلاعاتی SQL
  • پتوانایی تست نرم افزارهای توسعه داده شده
  • توانایی تهیه گزارش‌های RDLC مزیت محسوب می‌شود
  • اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است