بازگشت

کارشناس حقوق و دستمزد

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی
کارشناس

مسئولیت‌ها

تسلط به نرم افزار راهکاران زیر سیستم جبران خدمات و تجربه در زمینه حقوق و دستمزد

الزامات

 

اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است