اطلاعیه ثبت نام در آزمون شناسایی و بکارگیری نیروی انسانی مبتدی در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (ایکو) دی ماه 1402

به ‌اطلاع‌ متقاضیان محترم مي‌رساند شركت‌ راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اُیکو) در نظر دارد جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود ( به صورت تأمین نیرو با شرایط قراردادی اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی) از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه فنی و تخصصی  اقدام نماید.

در این راستا ‌شناسایی و بکارگیری نیروی انسانی از بین متقاضیان بومی استان ایلام (با اولویت شهرستان دهلران و مناطق جنوبی استان ایلام) پس از آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و ارزیابی تكمیلی(مصاحبه فنی، تخصصی و روانشناختی) صورت می ­گیرد.